Circulaire betontegels|Studio Wae

Van afval tot vloer

In 2050 zijn de grondstoffen voor de bouw opgedroogd en moeten wij ze buiten Europa halen. Wij moeten zuinig zijn op wat er nu beschikbaar is. Studio Wae maakt meer dan 60 verschillende afmetingen bestrating van reststromen uit Urban Mining.

Zoals sloopafval en oude bestrating, 76% van de grondstoffen bestaat uit hergebruikte materialen. En dit maakt impact. Wij hebben de bestrating voor de eerste circulaire perrons voor ProRail geleverd en alleen al met 3 perrons is er een CO2-reductie van ruim 1.119 ton gehaald en 353 ton aan nieuwe grondstoffenbesparing. Heb jij duurzame ambities en wil jij een mooie bestrating in jouw project?

Impact

Studio Wae maakt impact op grondstoffenwinning door van reststromen opschaalbare mooie producten te maken. De grondstoffen van jouw oude bestrating worden gebruikt voor de nieuwe bestrating. Toepassingen zijn breed, van bestrating tot meubilair, voor infrastructuur en de aanleg van parken. Als de Cityscapes gebruikt worden is het ook een waterpasserende tegel en levert het een bijdrage aan biodiversiteit en ecologische structuren. De LCA is doorberekend door het NIBE, te vinden op de website.


Lees ook het blog dat Tynke, oprichter van Studio Wae, schreef.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen het bewustzijn krijgt, dat afval een positieve waarde kan hebben.