In de praktijk | N231


Biobased proeftuin

De provincie Noord-Holland heeft in 2018/2019 de Bosrandweg (N231) in Aalsmeer over een lengte van 850 meter ingericht als biobased proeftuin.

In de proeftuin worden 10 jaar lang zoveel mogelijk biobased materialen getest. Dit zijn natuurlijke materialen die onbeperkt voorradig zijn, zoals miscanthusgras, bamboe, suikerriet en hars.

Met de biobased proeftuin draagt de provincie Noord-Holland bij aan de verduurzaming van de infrastructuur en wordt de markt gestimuleerd hiermee te experimenteren en te innoveren, nieuwe biobasedmaterialen te ontwikkelen en te onderzoeken of deze een duurzaam alternatief zijn voor veel gebruikte ‘lineaire’ materialen en methoden. En ze wil eraan bijdragen dat deze nieuwe producten ook daadwerkelijk in Nederland worden toegepast.

Het toepassen van de natuurlijke processen

Miscanthusgras is gebruikt als grondstof voor versterking, ook wel wapening, in beton. Het is terug te vinden in bankjes langs de weg. Bamboe is gebruikt als grondstof. Het is terug te vinden in een groot gedeelte van de verkeersborden op de kruising van de Bosrandweg met de Rietwijkeroordweg. Bermgras is gebruikt als bermgrasvezel. Het is terug te vinden in grasbetontegels tussen het fietspad en de rijbaan. Deze toepassing is nog niet eerder biobased toegepast.

Pyrolyse-olie is gebruikt als vervangend bindmiddel voor asfalt. Suikerriet is gebruikt als middel voor verschillende chemische processen ver werkt tot biobased PE granulaat. Het is terug te vinden in de maaibeschermers, de lichtmastbeschermer en de verkeerspalen langs de weg. Hars wordt in deze biobased proeftuin gebruikt als bindmiddel. Je vindt het terug in de lichtmasten langs de weg en in het asfalt.