Groen & grond

Het productenpalet op het gebied van groen en grond gaat met name om het verplaatsen en hergebruiken van grond, innovatieve plantsystemen, biodiversiteit- ondersteunende maatregelen of bouwkundige onderdelen in de grondbouw. De aangedragen oplossingen bestaan op het laatste onderdeel na uit gecombineerde diensten voor producten en onderhoud.

GROND

Opwaardering van hergebruikt grond tot plantgrond en CO2-opnemend zand. De kosten van opwaarderen van grond liggen bij ca. 10€/m3. Opschaling kan tot 15-20% prijsdaling zorgen.

Aanbestedingsstrategie dient op basis van TCO gebouwd te worden. Lange termijn kosten worden door deze producten verminderd.

BIODIVERSITEIT

Producten ter bevordering van lokale flora en fauna zoals bijen-, insectenhotels, vleermuiskastjes, vogelhuisjes. Een prijsindicatie is weinig zinvol, omdat producten te specifiek zijn en zich onderscheiden.

De producten hebben in productie allemaal circulaire componenten, de aanbestedingsstrategie dient echter gebaseerd te zijn op een functioneel gespecificeerde uitvraag, omdat de voordelen voornamelijk in de gebruiksfase zitten.

PLANTEN

Plantenconcepten of zadenmengsels voor zelfonderhoudend groen, zaden en planten. Prijsvergelijkingen zijn niet zinvol door de uiteenlopende producten. Grootschalige voorinvestering zorgt hier niet voor prijsdaling.

Aanbestedingsstrategie: lange termijnkosten en de impact die dit heeft op het gebruik en de ecologie. Ook functioneel omschreven sturing op onderhoudsgemak kan waardevol zijn.

GRONDBOUWONDERDELEN

Overige hulpmiddelen en onderdelen ter aanleg van het maaiveld, boomverankeringen, sheets, oever-beschoeiingen. Uiteenlopende producten voor verschillende functies zonder algemeen prijspeil. Aanbestedingsstrategie te bepalen per onderdeel.