Circulaire speelomgeving|OBB speelruimtespecialisten

De stad is onze speelruimte, want 5 km joggen in je eigen achtertuin is niet haalbaar, maar in onze gezamenlijke wel.

De openbare ruimte is mijn achtertuin

'Als we meters willen gaan maken met betrekking tot milieu, bereikbaarheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie en circulair werken is de openbare ruimte ‘the place to be’.

Passend bij de boogde bewoners moeten er fundamentele keuzes worden gemaakt over de grootte van het huis en de tuin, de sfeer in de buurt, groenvoorzieningen en infrastructuur. De openbare ruimte faciliteert niet alleen, maar is je achtertuin waar van alles te beleven is. Hier creëer je leefbaarheid en veerkracht door adaptieruimte te ontwerpen. En niet alles moet oneindig meegaan.

Door hoofd en nevenstructuren te definiëren maak je ruimte voor levensduurverschillen, bewonersinitiatieven en tijdelijke projecten. Hierin zit ontmoeting door centraliseren, maar voorkom je verdringing door maatwerk satellietplekken.

Ons product is precies weten welk product niet nodig is om te voorzien in de behoefte aan bewegen, ontmoeten, spelen en sporten in de openbare ruimte. Wij zijn OBB.'

Impact

  • Materiaalgebruik verminderen door recycling, efficiënt ontwerp of het gebruik van hernieuwbare materialen.
  • CO2-uitstoot verminderen door middel van energiebesparing en het gebruik van groene energie tijdens productie.
  • Toekomstige geldbesparing door winst op lange termijn.
  • Het verbeteren van de lucht, bodem en waterkwaliteit en het voorkomen van watertekort, water- en hitteoverlast.
  • De bijdrage aan verbetering van biodiversiteit en ecologische structuren.

Over OBB

OBB realiseert samen met kinderen, jeugdigen, jongeren en ouders speelruimteontwerpen, speelruimtebeleidsplannen, speelruimteadviezen, cursussen, scholenpleinen en aanbestedingen te realiseren. Om te komen tot goed speelruimtebeleid gaat OBB een maatwerkproces aan met gemeente , haar inwoners en andere betrokkenen. Ze zoeken naar inspirerende invalshoeken voor het ontwerpen die variatie en uitdaging bieden, ook buiten de speeltoestellen om. Een buurtgewijze aanpak die bij de gemeente en buurt passen en waarbij alle betrokkenen de verantwoordelijkheid krijgen die bij hen past en die ze kunnen dragen.