CirCOton, Cycle for Concrete & Cero|Struyk Verwo Infra

Dubbele milieuwinst met CirCOton

Klimaatverandering en maatregelen om dat te beteugelen blijven het nieuws beheersen en laten geen bedrijfstak ongemoeid. In de betonnen bestratingssector zijn de inspanningen vooral gericht op een verlaging van de Milieu Kosten Indicator (MKI) en bevordering van circulariteit. CirCOton van Struyk Verwo Infra (SVI) komt ketenpartners op beide fronten tegemoet.

Minimaal 15% gerecycled materiaal en MKI < € 25 per m3 CirCOton staat voor Circulariteit, CO2-reductie en Beton. Het is het standaard duurzame product in het bestratingsassortiment van SVI. CirCOton producten bevatten gegarandeerd minimaal 15% gerecycled materiaal én een MKI die lager is dan €25 per m³.

Deze MKI is gebaseerd op een LCA, de optelsom van alle milieueffecten, waaronder CO2-emissies, uitgedrukt in één getal, 'de schaduwprijs in Euro’s'. Deze fictieve prijs geeft de kosten weer om de negatieve milieu-invloeden van een product te compenseren. CirCOton producten voldoen volledig aan de duurzaamheidseisen in het moederbestek van BouwCirculair. En vallen ook onder de BRL K11002. Hierdoor krijgt de opdrachtgever de zekerheid dat de milieuprestaties bij inschrijving gelijk zijn aan de milieuprestaties bij levering. Familie oplossingen

Naast CirCOton biedt het recyclingsconcept Cycle for Concrete en CERO cementvrij beton nog meer mogelijkheden.

Recyclingsconcept Cycle for Concrete Cycle for Concrete (C4C) is het hoogst haalbare in circulariteit van betonnen bestratingsproducten. Betonnen bestratingsmaterialen worden aan het einde van hun levensduur retour gehaald, gebroken en het betongranulaat wordt door SVI als hoogwaardige grondstof verwerkt in nieuw te leveren beton. Het resultaat is geheel nieuwe betonnen bestratingsproducten in elk gewenst uiterlijk en geproduceerd met een maximale hoeveelheid circulair beton. Door samenwerking met zusterbedrijven, kan afhankelijk van de wens van de opdrachtgever, zelfs tot 100% van het schoon ingeleverde betonpuin hoogwaardig worden hergebruikt. Dit recycleproces kan oneindig worden herhaald. Alle cementgebonden en geopolymeer producten van SVI zijn geschikt voor een tweede leven.

Cero cementvrij beton Cement is het vervuilendste onderdeel van betonproducten. SVI heeft geïnvesteerd in een techniek die cement vervangt door geopolymeer*, een alternatief bindmiddel met een zeer lage CO2 footprint. De banden, tegels en stenen zijn verkrijgbaar onder de naam CERO. De daling van de CO2-uitstoot door CERO ten opzichte van de meest vervuilende cementen bedraagt tot 70% en ten opzichte van meer duurzame cementen tot circa 35%. De MKI-score is hiermee sterk verlaagd. Geopolymeerbeton is een stabiel vormvast materiaal en ziet er hetzelfde uit als cementgebonden (conventioneel) beton. Granulaat van geopolymeer kan in het tweede leven zowel gebruikt worden in de productie van geopolymeer als in traditioneel beton. In combinatie met Cycle for Concrete een ultieme bijdrage voor het realiseren van klimaatdoelstellingen.

*Geopolymeer: ontwikkeld door SQAPE, een joint venture van CRH en Renewi Actua.


Over Struyk Verwo Infra

Struyk Verwo Infra realiseert passende oplossingen voor een toonaangevende en duurzame inrichting van onze leefomgeving en is marktleider in publieke bestrating.

Tot 100% van schoon ingeleverd betonpuin kan hoogwaardig worden hergebruikt.