Cirkelstad


Circulaire productencatalogus

Deze publicatie deelde de oplossingen en producten van slechts enkele innovatieve ondernemingen. Maar er is meer te ontdekken voor alle betrokkenen.

Wist je dat er een online catalogus bestaat? Alba Concepts ontwikkelde in 2019 in samenwerking met Cirkelstad een database met circulaire alternatieven van producten en materialen in de bouwsector. Inmiddels bestaat er een online catalogus, waar circa 200 producten in te vinden.

De catalogus is continu in beweging. Als producent kan je hiervoor aanmelden. Het streven is dat deze catalogus hèt startpunt is in de zoektocht naar passende, circulaire materialen.

Opzet

De catalogus bevat onder andere informatie over de leverancier van een specifiek product, algemene productinformatie en informatie over de circulaire eigenschappen. Deze zijn geordend volgens de structuur van de NL/SfB. Naast financiële gegevens over de producten zijn de volgende circulaire eigenschappen van verschillende producten zijn opgenomen.

  • Schaduwkosten;
  • Herkomst inkomende materialen;
  • Toekomstscenario materiaal/product;
  • Technische levensduur van het product.

De database biedt 200 alternatieven voor de ‘traditionele’ oplossingen voor de bouw en vastgoedsector. Het is nadrukkelijk geen uitputtende lijst. Daarbij is ook van belang om te weten dat aspecten als alternatieve financieringsmodellen, losmaakbaarheid en restwaarde in de toekomst belangrijk zijn voor de transitie naar een circulaire economie. In ontwikkeltrajecten kunnen de producten ingezet worden als hulpmiddel om de discussie te voeren over een betere uitkomst op circulariteit. Daarnaast biedt het circulaire productinnovaties een toegang tot de markt. Tenslotte is database ter inspiratie, als handvat en hulpmiddel in de zoektocht naar circulaire alternatieven.

Aanmelden

Cirkelstad en het GSE System hebben de online catalogus in partnership gerealiseerd. Hét circulaire initiatief, gevisualiseerd en de circulaire footprint van de bouwproducten doorgerekend op basis van de Sustainable Footprint Standard (Circular Footprint die wordt beheert door het Nationaal Duurzaamheid Instituut). De product catalogus visualiseert, documenteert, verifieert en publiceert de Circulaire Footprint van elk materiaal of product dat in de bouw gebruikt wordt. Producenten kunnen hun producten aanmelden. Zo kunnen uitvoerende partijen, zoals architecten, bouwbedrijven, opdrachtgevers onderbouwde verantwoorde keuzes kunnen maken.

Beeld gevel: Nowood Resysta gevelbekleding