Blog

Tanja van der Knoop


Green Value Creation

Er zijn legio voorbeelden van de mogelijkheden van groen, het begint met kijken naar jouw specifieke situatie en wat groen daarin kan doen. Een focus op de lange termijn is belangrijk.

Want je wil niet alleen dat het groen er nu mooi uitziet, maar zich ook kan ontwikkelen, eenvoudig is in beheer en waarde toe blijft voegen. Ook is groen een belangrijk element bij klimaatadaptatie. Beplanting wordt niet altijd voldoende frequent beheerd en vaak worden groene gevels aangelegd met behulp van een kunststof, kunstmatig systeem. Dat is niet alleen milieu-onvriendelijk, de planten hebben zo nauwelijks groeiruimte. Het gevolg is teruglopend groen aan de gevel tegen relatief hoge kosten en teleurgestelde opdrachtgevers. Dat kan anders.

Groen voegt waarde toe. Dat is het vertrekpunt, zo heeft een vergaande vergroening passend bij een rebrandingstraject van een gebied in de Amsterdamse binnenstad de basis gelegd voor 30% omzetstijging in 6 maanden. Groen in een kantooromgeving zorgt voor een productiviteitsstijging van 17%. De luchtkwaliteit verbetert, er is minder ziekteverzuim en werknemers ervaren meer focus en plezier in het werk. Je kan dus stellen dat je met minder mensen hetzelfde werk kan verzetten of met dezelfde mensen meer werk. Nieuw aangelegd groen bij de entree van een zorginstelling zorgde voor een stijging in het bezoekersrapportcijfer van onvoldoende naar een ruime voldoende. Het ziekenhuis gaf aan onder meer hierin te willen investeren aangezien een kwalitatief hoogstaande, groene entree vertrouwen wekt in de kwaliteit van de zorg.

Ik ervaar een kantelmoment in groenbeleving uitvergroot door corona. Er is een grote behoefte aan groen, aan buiten(werk)plekken en wandelpaden. Maar ook aan sportief te gebruiken buitenruimtes. |Tanja

Er is veel winst te halen, niet alleen voor cliënten en bezoekers, maar ook voor ondernemers en werknemers. Want ook in woonomgevingen en werklocaties waar mensen verblijven, geldt dat groen invloed heeft op het welzijn van mensen. Ze gaan vaker naar buiten en bewegen meer. Groen levert een bijdrage aan minder depressies en suïcide. Kantoren worden sneller verhuurd en de bezettingsgraad stijgt. Je kan ook inhaken op de ontwikkeling meer naar buiten en het groen in te willen gaan door bijvoorbeeld collectief sportlocaties of vergaderwandelingen op een bedrijventerrein aan te leggen. Dit zal de gezondheid en productiviteit van werknemers ondersteunen. Maar er zijn meer redenen om kwalitatief groen aan te leggen. Steden verdichten steeds meer en dat heeft invloed op ons gedrag. Rust en geluk ervaren we meer als we groen om ons heen hebben en maakt ons zo toleranter naar onze medemens. Het zorgt voor een betere luchtkwaliteit en vergroende gebouwen dragen bij aan klimaatadaptatie en minder energieverbruik. Groen dat het hele jaar, 52 weken lang, door een levendig beeld geeft, maar ook eenvoudig is in onderhoud en beheer, dat is kwalitatief groen.


Over Tanja

Tanja van der Knoop is oprichter en directeur van Green Value Creation en de Stichting Green City Buzz. Tanja denkt en herdenkt vanuit de groene overtuiging dat goed groen niet langer een luxe, maar een noodzakelijkheid is in een snel veranderende wereld. Extreme regenval en toenemende temperaturen, geluidsoverlast en ‘verstening’ van stedelijk gebied en bevolkingsdruk maken dat de stad en haar aangezicht schreeuwen om biodiversiteit en een leefklimaat dat ademt, letterlijk.