Meubilair

Het productenpalet op het gebied van circulair meubilair laat zich het beste in 4 subcategorieën verdelen. Naast het gewone straatmeubilair zoals zitbanken, afvalbakken of boombakken is er keuze in vormen van afscheidingen, bebording uit biobased materiaal en speeltoestellen die of natuurlijk of uit hergebruikte materialen zijn ontworpen.

STRAATMEUBILAIR

Concrete producten zoals zitbanken, tafels, afvalbakken, boombakken bestaande uit: biobased beton, hout en herbruikbaar staal of gerecycled afval. De kosten voor banken en tafels schommelen rond de 1000€, reductie vanaf een afname van 100. Bij producten uit reststromen is dit afhankelijk van de bron. De productie is nog vrij kleinschalig en om deze producten een kans op de markt te geven moet er gestuurd worden op MKI/LCA, mits aanwezig.

SPEELTOESTELLEN

Ontwerpmethodes en toestellen voor speeltuinen die de kunststofproductie willen vervangen en geïntegreerde systemen ontwerpen. De toestellen zijn vaak biobased gematerialiseerd en de focus ligt op ontwerpmethodieken uit hergebruikte materialisatie. Voor deze subcategorie zien we voornamelijk partijen die ontwerpoplossingen uitvoeren. Ervaringen zijn beperkt. Om deze oplossingen kansrijk te laten zijn moet de vraag algemener worden geformuleerd: over zichtbaarheid van circulariteit, hergebruik van materiaal of over de impact in het gebruik.

AFSCHEIDINGEN

Deze subcategorie ontwikkelt geluidsschermen, hekken en muren om traditionele hardhouten, betonnen of stalen producten te vervangen. Er is sprake van biobased materialisatie met natuurlijke vezels als basismateriaal (of hergebruik van steenafval). De kosten voor deze producten liggen tussen de 100 en 200€/m2. Prijsdalingen (5%) vanaf een afname van 500-1000m2. Er is ervaring met een redelijk aantal gemeenten. Onderscheidende indicator voor deze producten is met name de MKI, die echter nog niet breed bekend is i.v.m. het feit dat voornamelijk kleinere partijen circulaire afscheidingen produceren.

BEBORDING

Verkeersborden, reflectorpalen e.d. Vernieuwing zit hier met name in het gebruik van biobased materialen voortkomend uit reststromen van suikerriet, hergebruik bij rijtjeshuizen of bermgrasafval. Op dit gebied is de laatste tijd vooruitgang geboekt i.h.k. van de toepassing van biobasedmateriaal. De kosten zijn in aanschaf duurder, maar door te sturen op TCO kunnen recyclebaarheid en restwaarde in de toekomst compenseren. Voor de uitvraag kan prima gestuurd worden op MKI.