Bestrating

Bij bestrating onderscheiden zich de circulaire producten in steenachtige en modulaire producten en complete wegsystemen die alle diensten van een straat bij elkaar brengen. Daarnaast is er een categorie verharding, die boven- of ondergrondse smeerproducten aanbieden en tot slot de plaatachtige materialen zoals hout of biobased producten die bij steigers, beschoeiingen of bruggen worden toegepast.

WEGSYSTEMEN

Kant- en- klaar systemen inclusief secundaire onderdelen (HWA, etc.) voor fietspaden en trottoirs. Modulair, verplaatsbaar en herbruikbaar. Bestaand uit circulair materiaal, onderhoudsvriendelijk. De systemen lijken concurrerend met traditionele werkwijze, maar zijn afhankelijk van de situatie en daarmee vooraf niet generiek te bepalen. De aanbestedingsstrategie moet gericht zijn op lange termijnkosten, functioneel op hoogwaardigheid en losmaakbaarheid gespecificeerd zijn en het voordelige onderhoudsaspect benoemen. Alleen circulair materiaal geeft niet de doorslag.

STRAATSTENEN

Klein formaat stenen voor wegen en trottoirs te onderscheiden in zowel materiaal, productie als ook impact op het milieu.

Hergebruikt, gebakken wateropnemend of CO2-reducerend modulair. Gebruikte tegels rond de 4€/m2, standaard 12-15€. Nieuwe circulaire producten prijzen tussen de 20 en 50€/m2. De MKI–waardes variëren rond de 10 tov 25 € bij de standaard. Maar ook herbruikbaarheid, restwaarde of gebruiksduur zijn indicatoren waarop gestuurd kan worden. Sommige producten onderscheiden zich door aanvullende eigenschappen in relatie tot de milieu-impact.

VERHARDING

Asfalt, half verhardingen, grasstenen etc. voor wegen, parkeerplaatsen en trottoirs. Recycling bitumen, natuurlijke bronmaterialen, Olivijn als grondstof voor CO2-opname. De producten (incl. de kosten) zijn zeer uiteenlopend; recycled asfalt, natuurlijke verhardingen, grondstoffen met extra gebruiksvoordelen. Waar asfalt financieel duurder is met traditionele producten zijn verhardingen afhankelijk van de samenstelling. Stem daarom de uitvraag af op het specifieke product, recyclepercentage, lokale materialen, aanvullende gebruikseigenschappen.

PLAATMATERIAAL

Hout of biobased producten voor steigers, kades, bruggen etc. Zoals verduurzaamd (FSC) hout, biobased composieten en recycled plastic composieten. Deze groep bestaat voornamelijk uit biobased producten, sturing op MKI is binnen deze groep daarom een prima middel, ook mogelijk op cradle-2-cradle. Certificeringen zijn vooral belangrijk als het gaat om houten producten. Veel plaatmateriaal bestaat echter ook uit recycled plastic, waar de MKI minder geschikt is als het aangeven van een percentage nieuwe grondstoffen.