Ritspad®|Schagen Infra

Circulair fietspad


Monoliet waar het kan en modulair waar het moet.

Het Ritspad® ziet eruit als een standaard betonfietspad. Vezels worden toegevoegd aan de betonmortel, zodat de constructiedikte minimaliseert. Tijdens het aanbrengen wordt een voorziening meegestort. Door deze voorziening is het mogelijk elementen na een opbreking opnieuw te verbinden.

Er zijn bewuste keuzes gemaakt in het soort, type en de samenstelling van het bindmiddel als vervanger van Portland Cement. Wel levert dat nieuwe uitdagingen op. Minder Portland Cement betekent automatisch een langere uithardingstijd en kwetsbaarheid van het beton. Tevens worden er thermokoppels mee gestort, die het temperatuurverloop van de betonverharding meten. Aan de hand van de gewogen rijpheid is dan vast te stellen wanneer het beton voldoende sterkte bereikt heeft. Het is een mooie gedachte en goed streven dat een deel van de grondstoffen lokaal gewonnen is.

Om de duurzaamheid van de betonverharding te optimaliseren, is er na een half jaar nog een speciale nabehandeling aangebracht. Met het toegepaste betonontwerp is 60% CO2-uitstoot bespaard.

De doelstelling binnen Schagen Infra is zoveel mogelijk circulair te werken en het bedrijf mag zich ook op dat vlak specialist noemen. 'We opereren niet alleen circulair op productieniveau, maar ook op projectniveau. Vrijgekomen materialen uit de bouw worden bij ons te allen tijde beoordeeld op herinzetbaarheid'.

Impact

Het Ritspad®, is een betonfietspad dat monoliet wordt aangebracht. De mogelijkheid bestaat het na een opbreking eenvoudig te herstellen of geheel te verplaatsen; de meest hoogwaardige vorm van hergebruik toe (re-use).

Er worden vezels toegevoegd aan het betonmengsel, zodat de dikte van de betonverharding reduceert (reduce). Het CO2-arme betonmengsel is voorzien van hergebruikt betongranulaat, dat lokaal beschikbaar is. Door deze maatregelen heeft het geheel een zeer lage MKI-score.


Over Schagen Infra

Schagen Infra is een MKB-bedrijf met ruim 65 jaar ervaring in de uitvoering, ontwikkeling en advisering op het gebied van grondwerk, funderingen, rioleringen en verhardingen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Hasselt. In opdracht van Port of Amsterdam legden ze het Ritspad aan langs de Aziëhavenweg.