Stabilizer|ecoDynamic

Onderbouwde innovaties


Circulaire oplossingen voor de openbare ruimte.

EcoDynamic wil zijn innovaties kunnen onderbouwen met metingen en onderzoeken. Adviseur Smulders: ‘We willen aantoonbaar duurzaam zijn. Ook willen we met een kritisch oog naar de lange termijn kijken. Na aanleg is er soms weinig verschil te zien in de kwaliteit van de verschillende producten, maar na enige tijd onderscheiden kwalitatieve producten zich.’ De Stabilizer Maasmix heeft het NLgreenlabel A+ paspoort uit onderzoek van Tauw bleek dat het CO2-neutraal/+ is.

Tauw: ‘Uit het onderzoek van Tauw is gebleken dat het complete productieproces van Stabilizer, inclusief de verwerking op een locatie in Nederland, CO2-neutraal is. Het product heeft zelfs nog CO2- bindingsmogelijkheid over, vandaar de plus (+).’ EcoDynamic neemt gebruikte Stabilizer vanaf 2017 terug tot vijftien jaar na aanschaf en keert de restwaarde uit.

Na inname kan het product opnieuw worden toegepast. Smulders: ‘We willen concrete invulling geven aan circulariteit. Het materiaal blijft in de keten en wordt compleet hergebruikt; er ontstaat geen afval.’

Impact Bij productiefase gaat het om het gebruik van hernieuwbare materialen. Het volledig neutraliseren van de CO2-uitstoot blijkt uit onderzoek van adviesbureau Tauw en er is een unieke terugnamegarantie. Bij gebruiksfase gaat het om het verbeteren van de bodem en het voorkomen van water- en hitteoverlast. Dit blijkt uit het temperatuurverschil in de praktijk met een vermindering van 3 tot 5 graden ten opzichte van een gesloten verharding. Kabels en leidingen kunnen op elke gewenst moment worden verwerkt waarna de toplaag opnieuw kan worden verdicht.


Over ecoDynamic

Oplossingen voor opdrachtgevers voor een duurzame openbare ruimte. EcoDynamic heeft kennis en ervaring binnen de civiel- en cultuurtechnische sector en levert producten zoals de natuurlijke halfverharding Stabilizer voor een natuurlijke uitstraling van o.a. voetpaden, fietspaden, pleinen, boomspiegels, parkeerplaatsen en evenemententerreinen. EcoDynamic is gevestigd in de Bilt.