Infrastructuur

Het productenpalet op het gebied van infrastructuur is minder uitgebreid en behandelt producten en ontwerp- of exploitatie-oplossingen voor de drie verschillende gebiedsstromen water, elektriciteit en afval. De categorie overig bevat technische producten voor een onderhoudsarme exploitatie.

WATER

Hier wordt onderscheiden in ontwerpen en concrete producten voor boven- en ondergrondse behandeling van waterstromen waarbij naast materialisatie de impact in de gebruiksfase telt: drainages, zuivering, buffering of retentie. Het betreft zeer uiteenlopende producten voor dezelfde ambitie waarbij een prijsvergelijking in dit stadium moeilijk is. Sturing dient vooral op de impact in de gebruiksfase worden gegeven door bijvoorbeeld besparing van drinkwater, vermindering van overstromingsgevaar of zuiverpotentie van water.

ELECTRICITEIT

Verlichting als technisch product, waarbij naast de materialisatie voornamelijk de impact in de gebruiksfase van belang is, inclusief vernieuwende financierings- en contractsystemen. Deze productgroep is zeer ondervertegenwoordigd. Prijzen per armatuur liggen tussen de 300 en 500€. Als indicator is sturing op CO2-besparing naast voordelen in serviceability het meest relevant, waarbij in de openbare verlichting op dit moment nog geen concrete circulaire uitvragen worden geformuleerd.

AFVAL

Producten die in de gebruiksfase afval omzetten in energie of nieuwe grondstoffen, waarbij naast de materialisatie voornamelijk de impact in de gebruiksfase van belang is: voorbeelden zijn vergister en organisch afvalverwerker. Door de uiteenlopende productformaten is een prijsvergelijking ontwerpafhankelijk en pas in een later stadium zinvol. Indicatoren liggen met name bij de impact tijdens de gebruiksfase en voor de gebruiker zelf, zoals besparing op fossiele energie of vermindering afvalstromen.

OVERIG

Technische producten voor adaptieve en exploitatievriendelijke infrastructuur, zoals modulaire putten. Er zijn weinig producten te vinden.