Inleiding

Met de richtlijnen en strategieën die zijn opgesteld door de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie is de ambitie om in 2050 een circulair bouwsector te hebben. Hoe maken we de overstap van de lineaire naar een circulaire bouw en wat is er nodig om deze ontwikkeling te versnellen?

Om circulaire producten voor te schrijven, is het nodig te weten wat er beschikbaar is en welke ervaringen er met nieuwe, innovatieve producten bestaan. Het aanbod van ‘circulaire’ producten en diensten groeit dagelijks. De aanleiding voor deze publicatie was de vraag van gebiedsontwikkelaar BPD een productinventarisatie op te zetten voor de circulaire inrichting van openbare ruimtes.

Deze inventarisatie leverde enthousiaste reacties en een divers beeld van circulaire toepassingen op, waarbij de behoefte ontstond deze concrete productinnovaties aan een breder publiek te tonen. We wensen je veel leesplezier en inspiratie, want, alleen als we samenwerken kan de circulaire (bouw-)economie werkelijkheid worden.

Hartelijke groet, C-creators


C-creators zet zich als stichting in voor de opschaling naar een circulaire bouweconomie in de metropoolregio Amsterdam. Hiervoor ontwikkelde C-creators samen met Cirkelstad, TNO en EIB het Bouwprogramma en wordt zij gesteund door partners en de vijf kernpartners; Rabobank, Schiphol Groep, gemeente Amsterdam, Haarlemmermeer en de Provincie Noord-Holland.