BLOG

BlueMillies


Betaalbaar wonen, dichtbij de stad, in de natuur

'Dit is wel iets heel anders dan wat er nu aan koopwoningen beschikbaar is.'

'Dit is precies het soort wonen waar ik naar op zoek ben en hoe ik zelf ook denk dat een samenleving behoort te worden ingedeeld.'

'Een initiatief binnen de vastgoedbranche waarbij het beste van verschillende werelden echt samenkomt, wel alle privacy, maar ook zaken die makkelijk gedeeld kunnen worden.'

'Hoe mooi zou het zijn als mijn zoontje van 10 met autisme en adhd kan opgroeien in een omgeving met weinig prikkels en waar hij zich kan ontwikkelen in zijn eigen tempo?'

Deze quotes zijn een kleine greep uit alle motivaties die Blue Millies ontving na haar soft-launch op 12 november 2020. Als jong team van sociaal en duurzaam ondernemers (gemiddeld 30 jaar) is de toekomst van wonen ons gesprek van de dag. Het doet ons pijn dat betaalbaar wonen voor zoveel singels en starters, stellen en gezinnen onbetaalbaar is geworden. Ondanks corona en het verlies van vele banen, stijgen de huizenprijzen verder. Ongelijkheid neemt toe. We voelen de urgentie daar iets aan te doen.

De toekomst van wonen

De komende dertig jaar zal de inrichting van Nederland ingrijpend veranderen. Er moeten woningen bijkomen, met ruimte voor duurzame energie, kringlooplandbouw, een gezonde bodem, schoon water en behoud van biodiversiteit. Steeds meer mensen verlangen naar een gezonde, aantrekkelijke, groene leefomgeving. Blue Millies ziet een samenleving die worstelt met al deze opgaven en is zich tegelijkertijd bewust van alle veerkrachtige mensen en organisaties die een veilige, gezonde en gelukkige toekomst willen creëren, voor zichzelf en voor komende generaties.

Ecodorpen, tiny house-movements en community projecten zijn welbekende, zichtbare resultaten van deze behoefte. Blue Millies ziet echter dat de behoefte onder een veel grotere, gemixte doelgroep leeft dan ‘alleen’ de duurzame georiënteerde Nederlander. De toekomst van wonen gaat dan ook niet alleen over duurzame woningen, verantwoorde bouw en energie. Het heeft ook een groot sociaal- en gezondheidsaspect. Blue Millies wil woon- en leefomgevingen creëren van circa 1,5 hectare, waar 25 huishoudens betaalbaar wonen en leven op fietsafstand van een stad, dichtbij de natuur. De bewoners wonen in een duurzaam gebouwde, compacte, vrijstaande koopwoning en hebben gedeeld eigenaarschap over alle gezamenlijk faciliteiten in de woonwijk, gericht op sport, verbinding, voedsel, werk, plezier en persoonlijke groei.

Een sociaal ondernemende filosofie binnen de vastgoedwereld

We zijn ons ervan bewust dat Blue Millies een grote droom is, met ambitieuze doelen, die verschillen van traditionele vastgoedontwikkelaars. Ons uitgangspunt is wonen weer betaalbaar te maken, maar denken verder vanuit ‘impact’ gedachten om bij te dragen aan diverse Sustainable Development Goals. Gelijkwaardigheid, één van onze belangrijkste kernwaarden, vind je terug in elk onderdeel van ons concept.

Als bewoner van Blue Millies heeft iedereen recht op zijn eigen vrijstaande woning, gericht op privacy. Elke woning is gekoppeld aan een Blue Millies rol, een rol die elk huishouden op zich neemt om van Blue Millies een levendige en inspirerende plek te maken. Dit rollensysteem speelt een belangrijke functie in het samenstellen van een woonwijk met bewoners met diverse passies, talenten en subculturen. Blue Millies investeert in de groei van haar bewoners, door programmering aan te bieden zodat iedereen kan ontwikkelen in zijn of haar rol. Gelijkwaardigheid zien we bovendien terug in de samenwerking met leveranciers en gemeenten. De kostprijs van de woning, de grond en alle faciliteiten worden transparant voor alle bewoners. De verkoopprijs is gebaseerd op deze kostprijs, waardoor we laten zien dat we niet streven naar winstmaximalisatie. Bewoners kunnen hun huis niet verkopen op de ‘vrije markt’, niet verhuren en niet als tweede huis betrekken.

Opereren als een winst-neutrale, sociale onderneming, geeft ons en de bewoners veel voordelen. Maakt Blue Millies winst? Dan worden de maandelijkse kosten van de bewoners lager. Dit motiveert de bewoners om bij te dragen aan het concept. We geloven niet in schaarste denken, of oneindige groei. De groei die wij voor ons zien, is de groei in onszelf, de bewoners en daarmee een mooiere wereld.


Over Blue Millies

We zijn een start-up met grote, internationale ambities. We zijn begonnen met het verzamelen van aanmeldingen van toekomstige bewoners rond de 25 grootste steden van Nederland. Deze fanbase van potentiële bewoners willen we betrekken bij het proces. Zodra we een grote achterban hebben, zijn we in staat samen met gemeenten de geschikte grond te bepalen en alle nodige samenwerkingspartners in beweging te krijgen.| bluemillies