Wereldwijde agenda


Sustainable Development Goals

SDG is de afkorting van Sustainable Development Goals, oftewel duurzame ontwikkelingsdoelen.

In 2015 presenteerde de Verenigde Naties (VN) in een nieuwe mondiale agenda 17 Sutainable Development Goals (SDG's) om de wereld tot 'een betere plek te maken in 2030'. Deze doelen zijn breed en veelomvattend. Het belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede. Daarnaast zijn er doelen over gezondheid, onderwijs, schoon drinkwater, duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

SDG’s & maatschappelijke impact

De SDG’s zijn een ambitieus pakket voor een wereldwijde duurzame ontwikkeling. In binnen- en buitenland worden de SDG’s door steeds meer organisaties gezien als een kans om hun businessmodellen te versterken, vooral waar het gaat om maatschappelijke waardecreatie. De SDG’s kunnen daarvoor een prima kader bieden, waarbij financiële en maatschappelijke doelstellingen en rendement tegen elkaar kunnen worden afgewogen.

In onze ogen is SDG11, duurzame steden en gemeenschappen, veruit de belangrijkste SDG als het gaat om vastgoed- en gebiedsontwikkeling en duurzaamheid in de gebouwde omgeving.

SDG11, bestaat enerzijds uit een ‘harde’ fysieke kant, maar kent ook een meer ‘zachte’ sociale kant heeft. Duurzaamheid gaat over techniek en innovatie, maar ook over over de beschikbaarheid van voldoende en betaalbare woningen, werkgelegenheid en toegang tot de arbeidsmarkt, voor iedereen toegankelijke faciliteiten en voorzieningen, goede sanitatie, gezonde voedsel- en drinkwatervoorziening, leefbaarheid en veiligheid. Hier volgt een koppeling uit naar de andere SDG's (SDG7 (betaalbare en duurzame energie), SDG 3 (goede gezondheid en welzijn), SDG 6 (schoon water), SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie) en klimaatactie (SDG13)), wij omarmen deze groot stedelijke dimensie voor de MRA.