Bouwen aan circulariteit


Doelstellingen 2023

Beeld: Team V Architectuur.

C-creators richt zich op:

Het opschalen van de circulaire bouweconomie in de metropoolregio Amsterdam.

Het breed geaccepteerd krijgen van de principes van de circulaire economie.

Het uitvoeren/begeleiden van projecten en delen van kennis.

Het zijn van een samenwerkings-organisatie.

In 2019 lag de nadruk met name op een toename van het aantal projecten en het verhogen van de kwaliteit van de delivery. Hiervoor zetten wij kennis en kunde in opgedaan in 2018 wat leidde tot een verbetering in de aanpak van de projecten, beter ontwikkelde werkvormen en een meer betrokken community. C-creators heeft in 2019 haar sporen verdiend en kan in 2020 een volgende stap zetten in het bereiken van haar missie.

Vanwege de grote diversiteit aan projecten, bouwt C-creators een brede waaier van kennis op. Het belang om deze kennis te borgen is groot: om de circulaire bouw realiteit te maken is het van essentieel belang deze kennis gestructureerd op te slaan en onvoorwaardelijk te delen.

Doelstelling is het aantal partners te behouden en de kennis collectief te maken binnen (en buiten) de community. Ook is de ambitie uitgesproken het aantal projecten hetzelfde te houden (20).

Om de circulaire lat te verhogen is het bovendien noodzakelijk om kennis en ervaring in te zetten in de projecten die nog komen. Dit willen wij doen door het doorontwikkelen van onze tooling (gereedschap, zoals het afwegingskader) en deze in te zetten in projecten.

In de 2021 tot en met 2023 zal de nadruk liggen op kennisdeling. De focus is kennismanagement en -valorisatie, naast het toegankelijk maken van de kennis. Er zullen gemeenschappelijke thema’s en/of uitdagingen geïdentificeerd worden binnen projecten.

Het behalen van deze doelen heeft tot gevolg dat de stichting in haar huidige vorm overbodig zal zijn in/na het jaar 2023. Dit sluit aan bij de nationale ambitie om voor 2023 bouwsectorbrede afspraken ontwikkeld te hebben voor circulair bouwen (CB’23).

Doelstellingen voor 2023

  • C-creators is de spreekwoordelijke spin in het web op het gebied van circulaire bouweconomie in de MRA.
  • C-creators is betrokken bij 20% van de nieuwbouw (woningbouw en utiliteit).
  • C-creators is betrokken bij 5% van de renovaties (utiliteit en woningcorporaties).
  • C-creators is langdurig/meerjarig betrokken bij 3 grootschalige gebiedsontwikkelingen.
  • C-creators is medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen van bepalende tools binnen de bouwsector.
  • Het afwegingskader is compleet en in gebruik.
  • Meetinstrument om circulariteit te meten is geïntegreerd in het afwegingskader.
  • Opgedane kennis is publiek, ‘open source’ beschikbaar.
  • C-creators is medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen en publicatie van onafhankelijk gevalideerde business cases voor zowel woningbouw als utiliteit.
  • Er bestaat een hechte community die de gehele bouwsector dekt.