Projecten 2019


Een overzicht

Achtersluispolder

Wonen | Utiliteit | GWW

Rol: verbinder, procesbegeleiding, circulair expert.

Transformatie van een bedrijventerrein naar intensief woon-werkgebied dat Zuid-Zaandam met Amsterdam verbindt, passend bij de historie en woonvraag.

Circulaire bouwstenen

Overig

Rol: procesbegeleiding.

Expertsessie voor de gemeente Amsterdam. Van circulaire gronduitgifte en aanbesteden tot het stimuleren van circulaire renovatie zijn 6 ontwikkelrichtingen uitgewerkt en meegenomen in de strategie van Amsterdam 2020-2025.

Bajeskwartier

Wonen |Utiliteit

Rol: activator, circulair expert.

De Bijlmerbajes is in 2016 gesloten verkocht door het Rijksvastgoedbedrijf. Een consortium met onder meer BAM en AM kocht het terrein waar 1350 woningen circulair ontwikkeld gaan worden.

Heerde, Schagen Groep

Wonen

Rol: activator, verbinder.

Circulaire renovatie van 80 woningen. Wat is circulair mogelijk en hoe past dat binnen en bij de interne organisatie? Resultaat werd een procesdocument met handreikingen voor circulaire renovatie.

Circulaire handleiding & Primum/ VIP Lounge

Overig & Utiliteit

Rol: circulair geweten & verbinder, procesbegeleiding.

Circulaire handleiding met tips en inzichten op technisch, economisch en organisatorisch niveau te gebruiken bij de realisatie van een circulair (ver)bouwproject. & Ontwikkeling van een interieurtoolbox met circulaire producten en strategieën; inspiratie en concrete uitwerking voor de lounge.

Hoofdvaartcollege

Utiliteit

Rol: activator, circulair expert.

Gemeente Haarlemmermeer heeft de ambitie de transitie naar de circulaire economie te versnellen. In dit traject vormen de scholen binnen de gemeente een belangrijk onderdeel.

Hydepark

GWW

Rol: circulair geweten.

Inrichting circulaire openbare ruimte voor de gemeente Haarlemmermeer.

Klimaat 'as a service'

Overig

Rol: activator, verbinder.

Breman wil een (circulaire) installatie vermarkten als dienst; comfort-as-a-service. De focus ligt daarbij op ketensamenwerking. De prikkel levensduurverlengend te ontwerpen en te onderhouden dient te liggen bij de beste passende marktpartij. Het verdien- en onderhoudsmodel moe integraal afgestemd worden met alle betrokken partijen.

Koningstein

Wonen

Rol: activator.

Voor dit gebouwe staan meerdere bouw- en sloopprojecten op de agenda van de gemeente Haarlem, de wens is dit soort gebouwen zo circulair mogelijk te slopen en/of te hergebruiken.

Lisserbroek Noord

Wonen | Utiliteit

Rol: circulair geweten, circulair expert.

Realisatie van een toekomstbestendige en sociaal duurzame wijk met ca. 1000 woningen. Samen met partners, die zowel ambitie als mogelijkheden hebben aan de slag te gaan, wordt de wijk een toonbeeld van duurzame gebiedsontwikkeling.

Meerwijk

GWW

Rol: verbinder, circulair expert.

Hoe kan je een wijkrenovatie zo circulair mogelijk uitvoeren? Meerwijk, een stadsdeel van Haarlem uit de jaren '70 gaat ondergrondse infra en de openbare ruimte aanpassen naar de eisen van deze tijd.

Op weg naar een circulaire stad

Overig

Rol: procesbegeleider.

Renovatie en transformatie van corporatie-bezit, een traject in de vorm van een prijsvraag (challenge) van de gemeente Amsterdam voor de deelnemende woningcorporaties.

Pre Wonen

Wonen

Rol: activator, circulair expert.

Evaluatie van de nieuwbouw van één van de projecten van de Groene Linten. Pre Wonen wil meer inzicht krijgen in de bouwmethodieken die gekozen zijn en hoe circulair deze zijn. Zo ontdekken we ruimte voor verbetering.

Roast Flora Holland

Utiliteit

Rol: circulair expert.

Creatie van een toolbox van producten en strategieën voor het interieur van het circulaire hoofdkantoor met 'hands-on’ aanbevelingen. Inclusief circulaire verdieping van het ontwerp en inspiratie voor de interne organisatie.

Waarderpolder

Utiliteit

Rol: circulair expert.

Circulaire gronduitgifte van het bedrijventerrein Waarderpolder, in de gemeente Haarlem. Aan de nog uit te geven kavels door de gemeente worden circulaire en duurzame eisen gesteld, die passen bij de ambities van de gemeente.