Ons bestaansrecht


Ontstaan C-creators

Beeld: Hydepark.

In de zomer van 2015 werd door ruim 100 professionals met een hart voor de circulaire economie de wens uitgesproken een Nederlandse circulaire hotspot te ontwikkelen. Een fysieke ontmoetingsplek, nu bekend als C-Bèta, werd ontwikkeld in Hoofddorp. Daarnaast was er de wens door betere samenwerking de transitie naar een circulaire economie in Nederland op regionaal en nationaal niveau te versnellen. Dit resulteerde in een publiek-private samenwerking die vorm kreeg in de stichting C-creators, een stichting zonder winstoogmerk.

De stichting richt zich specifiek op de circulaire bouweconomie die een aanzienlijk deel van de Nederlandse economie behelst: de jaarlijkse bouwproductie ligt rond de € 55 miljard. Ook is er een toenemende druk op de woningmarkt. In de metropoolregio Amsterdam moeten 250.000 woningen bijgebouwd worden (2040), tegelijkertijd staan we voor een grote verduurzamingsopgave. Daarnaast voldoet veel bestaand vastgoed niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd: versleten, te kleine ruimtes of te hoge energierekeningen. Ook zijn grote investeringen nodig in utiliteitsbouw en infrastructuur.

De bouwsector is een vervuilende industrie. Het gebruikt niet alleen de meeste grondstoffen, het produceert ook het meeste afval. Veertig procent van al het afval dat de wereld produceert komt uit de bouw.

Feiten & Cijfers

  • 24,1% (2017) is de broeikasgasuitstoot door de gebouwde omgeving en omvat de uitstoot door particuliere huishoudens, dienstverlenende bedrijven en waterbedrijven.
  • 24% van het afval komt van de bouwsector, afgezet tegen de totale materiaalproductie voor alle sectoren.
  • Huishoudens en de dienstensector vormen samen de sector gebouwde omgeving en is verantwoordelijk voor 36% van ons energieverbruik en 25% van de CO2-uitstoot die gerelateerd is aan het finale, energetische, verbruik.
  • CO2-emissies stijgen met 4% van 194 miljard kilo in 2014 naar 202 miljard kilo in 2016. Nederland stoot per inwoner anderhalf keer zoveel uit als het EU-28 gemiddelde. Dit komt o.a. doordat er relatief veel energie wordt opgewekt met kolencentrales.
  • In 2019 werd van de totale hoeveelheid broeikasgassen 31% door industrie uitgestoten, 23% door de sector elektriciteit, 19% door de sector mobiliteit, 14% door de landbouw en 13% door de gebouwde omgeving.
  • Bij de gebouwde omgeving gaat het om de CO2-uitstoot door het warm stoken met aardgas van woningen en bedrijfsgebouwen van de dienstensector, zoals kantoren. Het aandeel van huishoudens in de totale uitstoot van warm stoken in woningen en bedrijfsgebouwen door de gebouwde omgeving is 70%.
  • In 2017 is 15% van de utiliteitsgebouwen energetisch gerenoveerd door 1 of meer energiebesparende maatregelen. De zorg- en onderwijsgebouwen hebben in 2017 het best gepresteerd in de bestaande utiliteitsbouw.
  • In 2017 hadden 3,5 miljoen woningen een definitief geregistreerd energielabel, ruim 45% van de woningvoorraad. Naar schatting heeft ongeveer 60% van de woningvoorraad een energielabel C of beter. Ruim 3 miljoen woningen heeft een slechter label. De voorraad van de sector particuliere huur heeft gemiddeld de minste labelkwaliteit.

Naar aanleiding van deze feiten en cijfers, is het Bouwprogramma ontwikkeld in samenwerking met Cirkelstad, TNO en EIB. De focus ligt op de metropoolregio Amsterdam. Er is bewust voor deze schaal gekozen, een samenwerking waarin betrokken partijen binnen een half uur reizen bereikbaar zijn en daarnaast op de hoogte van de ontwikkelingen in de regio.

In de eerste periode (2018) lag de focus op het opzetten van de organisatie en het binnenhalen van projecten en partners. Een wisselwerking die zorgde dat er een community van mensen en organisaties ontstond die gezamenlijk aan de slag wilde met circulair bouwen en opdrachtgevers die bewust wilden onderzoeken en erkennen wat de mogelijkheden en potentie van circulair bouwen omhelst.

Missie & visie C-creators

Missie | We geloven dat er geen rechtvaardiging bestaat voor het lineaire systeem. We geloven in de kracht van samenwerking en verbanden leggen. We geloven in daadkracht en grootschalige implementatie. We geloven in de zo noodzakelijke en essentiële systeemverandering naar een circulaire economie.

Visie | Schaalbare en iconische bouwprojecten zijn het hart van het programma waarin we mensen verbinden en activeren na te denken over circulaire oplossingen. De resultaten en geleerde lessen delen wij, onvoorwaardelijk, in en buiten ons netwerk voor iedereen die circulair wil bouwen. Zodat de bouweconomie straks volledig circulair zal worden.