Vier uitgangspunten, vier pijlers


Het Bouwprogramma

Het Bouwprogramma focust op projecten in de metropoolregio Amsterdam, ‘van praten naar doen’. Bij elk project hanteren we vier uitgangspunten.

Vier uitgangspunten


Opschaling staat centraal.

We maken kennis collectief.

De circulaire lat wordt bij elk project verhoogd.

We verbinden en activeren relevante organisaties.

Vier pijlers


Het fundament van het Bouwprogramma bestaat uit gebiedsontwikkeling, nieuwbouw- en renovatieprojecten. Hierin wordt het ecosysteem van partners (lokale overheden, private partijen, grote en kleinere bouwbedrijven en kennisinstellingen) actief betrokken. De opgedane kennis wordt gedeeld tijdens kennissessies, masterclasses, Cirkelstad community-of-practice bijeenkomsten, lezingen en bijzondere events. Tevens wordt bestaande kennis en ontwikkeld gereedschap in de academie ontsloten. Alle activiteiten staan in het teken van opschaling naar een circulaire bouwindustrie.

Projecten

Schaalbare en iconische bouwprojecten zijn het hart van het programma. Samen met onze partners geven we deze een zo circulair mogelijke richting. Wij doen dit door mensen te activeren na te denken over circulaire oplossingen. Daarnaast zorgen wij als verbinder dat de juiste mensen met elkaar in contact komen en dat voldoende kennis aanwezig is tijdens een bijeenkomst georganiseerd voor een project. Wij begeleiden het proces van uitgifte tot aanbesteding tot daadwerkelijke bouw waarbij wij als circulair geweten continu de circulaire ambities scherp houden. De projecten leveren veel resultaten en geleerde lessen op. Bijvoorbeeld een lijst met circulaire maatregelen, een advies voor het proces van een circulaire gronduitgifte of een stakeholder-analyse voor een nog te ontwikkelen gebied. De projectbegeleiding loopt parallel aan onze activiteiten binnen de pijlers gereedschap, community en de academie. Er bestaan echter feedbackloops binnen het programma: alles dat we leren uit de projecten wordt gebruikt voor het ontwikkelen van gereedschap, gedeeld in de bijeenkomsten voor de commnunity en opgeslagen in de academie. Maar bovenal weer gebruikt om de daarop volgende projecten zo circulair mogelijk uit te voeren.

Gereedschap

Om circulair te bouwen zijn innovaties nodig. Nieuw te realiseren innovaties, maar ook bestaande innovaties die opgeschaald moeten worden. Bijvoorbeeld de harmonisatie van het materialen-paspoort en een track-en-trace-systeem. Daarnaast blijkt dat er behoefte is aan een afwegingskader waarmee keuzes gemaakt kunnen worden in de toe te passen circulaire maatregelen, op zowel gebieds- als gebouwniveau. Elk project leren wij en onze partners meer over circulaire maatregelen. Deze worden opgenomen in de afwegingskaders. Dit moet uiteindelijk een makkelijk toepasbaar gereedschap zijn, toegankelijk voor iedereen.

Community of Practice

C-creators staat voor onvoorwaardelijke kennisdeling. Alle lessen die wij leren door het begeleiden van projecten en door nauw samen te werken met partners, delen wij met de regionale community tijdens bijeenkomsten in de MRA. Hier maken we bovendien kennis met een steeds uitgebreider netwerk en wisselen we kennis uit over andere circulaire projecten. De CoP-bijeenkomsten organiseren wij vanuit de rol als spinner voor Cirkelstad. Wij zijn contactpersoon en aanjager voor de regio’s Haarlemmermeer, Amsterdam en Zaanstad. De spinner verbindt partijen en zorgt voor inspiratie. Per regio wordt er in principe elk kwartaal een bijeenkomst georganiseerd.

Academie

Door middel van projectevaluaties en aanvullend onderzoek bouwen we veel kennis op. Deze slaan we op in onze bibliotheek die uiteindelijk toegankelijk moet worden voor iedereen die circulair wil bouwen. Daarnaast delen wij de opgedane kennis of kennis van partners in masterclasses, workshops en inspiratiesessies.