Cirkelstad-lidmaatschap


Wat kan je verwachten?

'Ik vertel je graag wat er voor jou kunnen betekenen.'
Sofie Snoek

Metropoolregio Amsterdam, het netwerk

Je kan aansluiten bij alle CoP's in de MRA; Haarlemmermeer, Amsterdam, Zaanstad, Haarlem Kennemerland en binnenkort ook Alkmaar en Almere. Lokale partners gaan in gesprek met de gemeente en andere belanghebbenden en kijken gezamenlijk naar lokale uitdagingen die eigen zijn voor dat gebied. Daarnaast, houden we de je op de hoogte van landelijke ontwikkelingen en bijeenkomsten zoals de Nationale Werkconferentie.

Community of Practice (CoP) Het doel van elke CoP is het delen van kennis en kennis maken met het lokale ecosysteem van partijen uit de bouwsector. Op de agenda staan bijvoorbeeld de specifiek plaatselijke opgaven en thematiek, inspirerende projecten uit de regio of relevante interessante vragen die input nodig hebben. Op een interactieve manier gaan de partners gezamenlijk op zoek naar antwoorden en worden concrete cases besproken en opgepakt.

Naast dat je aan kan haken bij de diverse uitingen en bijeenkomsten van Cirkelstad, ben je ook lid van het Bouwprogramma van C-creators. Onderdeel zijn van het Bouwprogramma geeft je toegang tot extra evenementen en ontwikkelde kennis. Hieronder enkele voorbeelden.

Marktinnovatiedag Een dag gericht op het bijeenbrengen van innovatieve producten én opdrachtgevers. Niet praten maar doen, want middels een concrete case worden leveranciers specifiek bij een project gezocht. Kennisinnovatiedag Kennisdeling is één van de pijlers van Cirkelstad waarin we met concrete bouwprojecten werken aan de opschaling naar een circulaire bouw in de metropoolregio Amsterdam en daarbuiten. We nodigen onze kennispartners uit, zoals KMPG, HvA, TNO, EiB, AMS, CB23, Metabolic etc. om de laatste rapporten en stand van zaken uit de circulaire bouw/gebiedsontwikkelings aan jullie te presenteren. Masterclasses Bij specifieke vragen of kennis vanuit onze partners organiseren we masterclasses. Cirkelstad partners kunnen aansluiten bij deze masterclasses en onderwerpen aandragen waar ze meer over willen weten. Voorbeelden zijn de omgevingswet, True Value methode, LCA berekeningen, circulaire gebiedsontwikkeling etc.Naast dat je aan kan haken bij de diverse uitingen en bijeenkomsten van Cirkelstad, ben je ook lid van het Bouwprogramma. Onderdeel zijn van het Bouwprogramma geeft je toegang tot extra evenementen en ontwikkelde kennis.

Zijn er vragen of een thema dat je belicht wil zien, ook dat kan geprogrammeerd worden. In sommige gevallen begeleiden we onze partners bij specifieke projecten. Hier lees je meer over bij de kosten.

'De metropoolregio Amsterdam is ideaal schaalniveau voor kennisdeling circulair bouwen.'
Wouter van Twillert |Artikel circulair bouwen.