Wat kost het lidmaatschap?

Kosten


Cirkelstad faciliteert publieke en private partijen in het verbinden van netwerken en kennisuitwisseling. Cirkelstad is regionaal gericht op de uitvoering van projecten, nationaal gericht op versnellen. De wens is samen met koplopers de implementatie op te zoeken. Om samen projecten te initiƫren, te begeleiden en te innoveren.

De omvang van het jaarlijkse lidmaatschap wordt bepaald door de omvang van de betreffende partij, gemeten naar de jaaromzet. Mocht daar aanleiding toe zijn, kan voor specifieke gevallen afgeweken worden. Partijen die officieel lid worden van de coƶperatie en gelijk voor drie jaar intekenen, kunnen gekozen worden voor de (steeds wisselende) Raad van Toezicht.

Strippenkaart

Het komt regelmatig voor dat een partner een specifiek vraagstuk of opdracht heeft die aan ons gegund wordt. Deze opdracht staat los van het Cirkelstad-lidmaatschap en wordt aanvullend gefinancierd. Na een intake schrijven wij hier een projectvoorstel voor. Als er nog geen vastomlijnd project is, dan wordt in sommige gevallen het bedrag bij aanvang gefactureerd en werkt het als een strippenkaart waarin we, altijd, na een inschatting van de te maken uren, werk voor jou als partner verrichten. Het 'instapmodel' start dus met de bijdrage van het lidmaatschap en wordt aangevuld met een bijdrage voor een extra project of opdracht.

C-creators werkt met onderstaande indeling, waarin de strippenkaart vermeld staat. Deze is dus aanvullend op het partnerschap, je kan ook alleen het lidmaatschap afsluiten.

Een voorbeeld van een project is het ontwikkelen van een circulair sloopcontract voor een woningcorporatie samen met een circulair technisch programma van eisen, ondersteuning van het projectteam bij het toepassen van circulariteit in een lopend project en organiseren we een inspiratiesessie over circulariteit om de woningcorporatie mee te nemen in dit gedachtegoed.