Aansluiten bij Cirkelstad & het Bouwprogramma van C-creators

Cirkelstad is ontstaan tussen publieke én private ondernemers die op zoek waren naar oplossingen. Hoe krijgen we reststromen terug in de keten? Hoe krijgen we alle talenten in de wijk benut? Twee vraagstukken waar we als samenleving antwoord op moeten geven. Door samen te werken in een open dialoog, ontstonden er nieuwe zienswijzen, nieuwe oplossingen.

De coöperatie Cirkelstad

In de coöperatie is iedereen welkom die de ambitie ‘naar steden zonder afval, zonder uitval’ kracht bij zet door er zelf werk van te maken. Er zijn verschillende vormen om je als partner aan te sluiten bij Cirkelstad, dit zijn de belangrijkste.

  • Lokaal partnerschap Deelname en agendabepalend zijn bij de vier regionale Community of Practice (CoP)-sessies van jouw gekozen Cirkelstad. Tevens gastdeelname aan de andere CoP-sessies in jouw regio.
  • Landelijk partnerschap Deelname aan minimaal drie ­(of zes) verschillende regio’s. + gratis pakket werkconferentie + deelname convenant ‘Samen versnellen’ (bij 6 regio's).

Elk lidmaatschap krijgt daarnaast toegang tot:

  • Nationale Werkconferentie op Building Holland
  • Deelname aan on- en offline publicatie Stadsblad.
  • Online delen van ervaringen tussen partners en regio’s.
  • Landelijk overzicht met landelijk trefpunt.
  • Cross sectoraal netwerk van bestuurders en project-verantwoordelijken.

Spinner van Cirkelstad

Elke Cirkelstadregio heeft een spinner die zich inzet voor een stad of regio. Binnen de metropoolregio Amsterdam (MRA) vervult het team van C-creators deze functie. Samen met jou bespreken ze mogelijke vraagstukken en wat jij kan toevoegen aan het netwerk.

Het Bouwprogramma

Naast het feit dat C-creators voor de MRA de spinnerfunctie vervult, is samen met Cirkelstad, TNO en EIB het Bouwprogramma ontwikkeld. Het Bouwprogramma zet in op het opschalen naar een circulaire bouweconomie in de MRA en bestaat uit vier pijlers en uitgangspunten. Hierover lees je meer op deze pagina.